کتاب هشیار زیستن

500,000ریال

توضیحات

هشیار زیستن – اکثر ما هنگامی که برای نخستین بار با عبارت هشیار بمان و یا هوشیار زندگی کن را شنیده ایم آزرده شدیم اگر چه الکل زیادی مصرف می کردیم ولی بیشترمان هرگز احساس مستی نمی‌کردیم و تقریباً مطمئن بودیم که ظاهرمان هم به هیچ وجه شبیه آدم های مست و لایعقل نیست خیلی از ما هرگز گیج و منگ و ضعیف نشدیم و یا به دیگران دهن کجی و پرخاشگری نکردید در عین حال تعداد بسیاری از افراد الکلی بودند که هرگز آشوب گر نبودند هرگز از زیر بار مسئولیت های شغلی شانه خالی نکردم هرگز با اتومبیل دچار سانحه نشدند و همچنین به خاطر مشروب خوری شان هیچگاه در بیمارستان بستری و نه در زندان محبوس شدندافراد بی شماری را می‌شناختیم که خیلی بیشتر از ما الکل میخورم و همچنین افرادی را که ابدأ قادر به مهار مشروب خوری شان نبودند ما هیچ شباهتی به این قبیل اشخاص نداشتیم و شاید به همین دلیل است که عبارت هوشیار بمان تا این اندازه برای ما اهانت آمیز بود. از این گذشته این قضیه ساده برای ما معضلی شده بود چگونه می‌توانستیم هشیارانه زندگیم زندگی کنیم ؟مطمئناً اشکالی از کوکتلی که با نهار اداره و یا پیش از شام صرف می‌شد نبود آیا دیگر کسی حق نداشت با خوردن چند جرعه مشروب استراحت کند و یا قبل از رفتن به رختخواب مقداری آبجو بنوشم؟ هرچند پس از آن که به برخی از حقایق موجب بیماری الکلیسم پی برده ایم عقیده ما نیز تغییر کرد. چشممان ما بر این واقعیت ها گشوده شد که میلیون ها نفر از مردم به بیماری الکلیسم دچار هستند.علم پزشکی علت این قضیه را توضیح می دهد اما متخصصان این علم به ما اطمینان می‌دهند که هر نوع مشروب خوری در نهایت خطرهایی را برای فرد الکلی به دنبال خواهد داشت تجربه ما شدیداً این مطلب را تایید می‌کند. بر این اساس هشیار ماندن و پریز مطلق از خوردن از الکل مبنای بهبودی از الکلیسم خواهد بود و این اینک بگذارید بر این مطلب تاکید کنیم که هشیار ماندن به هیچ وجه تا آن حدی که از آن می‌ترسیم طاقت فرسا ،کسل کننده و آزار دهنده نیست و در عوض لذت بخش خواهد بود که به جای روزهای خماری و مسیر روزهای هیجان انگیزتری که حاصل هوشیاری است نصیب مان می شوند ما به شما نشان می دهد که چطور چنین چیزی ممکن است