کتاب الکلی‌های گمنام (ویرایش چهارم)

500,000ریال

توضیحات

کتاب الکلی‌های گمنام  – این ویرایش چهارم الکلیهای گمنام است که در ابتدا هزاره ی جدید و در نوامبر سال ۲۰۰۱ چاپ شد. از زمان چاپ سوم در سال ۱۹۷۶ تاکنون اعضای الکلی های گمنام حدود دو برابر شده‌اند که برآوردی در حدود ۲ میلیون نفر که در قالب صد هزار و هشتصدجلسات گروهی و در ۱۵۰ کشور در سرتا سر دنیا برگزار می گردد.

کتاب الکلی‌های گمنام- پیشگفتار چهارم

نشریات الکلی های گمنام نقش بسزایی در رشد انجمن داشته است و یکی از پدیده های چشم گیره ربع قرن گذشته، رشد انفجاری ترجمه نشریات اصلی ما به زبان‌ها و گویش‌های دیگر بوده است در هر مملکتی وقتی بذر الکلی های گمنام کاشته می‌شود، در ابتدا ریشه‌های آن به آهستگی رشد می‌کنند و پس از آن که نشریات ما به چاپ می‌رساند و در دسترس همگان قرار می گیرند رشد به سرعت انجام می‌پذیرد اکنون کتاب الکلی های گمنام حدوداً به ۴۳ زبان ترجمه شده است هر چه پیام بهبودی به تعداد بیشتری از مردم می رسد زندگی های بیشتری که در رنج الکلیسم هستند لمس می شود. وقتی عبارت ما از جمله مردمانی هستیم که معمولاً با هم در نمی آمیزند (صفحه ۱۷ کتاب) در سال ۱۹۳۹ نوشته شده، به اعضایی اشاره داشته که عمدتاً شامل مردانی بودند( و تعداد کمی هم زن) که در زمینه‌های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کاملاً مشابهی داشتند. همانند بسیاری از نشریات اولیه‌ی الکلی های گمنام این کلمات فراتر از آن چیزی است که بنیانگذار آن می توانستند تصور کنند. داستان‌هایی که به این ویرایش اضافه شده نشان دهنده عضویت در انجمن است که ویژگی هایش سن، جنس ، نژاد و فرهنگ گسترده و عمیق تری شده و در برگیرنده آن چیزی است که100 عضو اول امید رسیدن به آن را داشتند.

درباره کتاب الکلی‌های گمنام

با آنکه نشریات ما یکپارچگی پیامالکلی های گمنام را حفظ کرده است تغییرات گسترده‌ای در انجمن به طور کلی در رسم و رسومات و فعالیت های داخلی جمعیت و بازتاب‌ داشته است با بهره برداری از پیشرفت‌های تکنولوژی مثلاً اعضای الکلی های گمنام  به وسیله کامپیوتر می توانیم در جلسات مجازی و به صورت آنلاین شرکت کنیم و با دیگر الکلیهای در سراسر مملکت خود و یا در سرتاسر دنیا به مشارکت بپردازیم به هر حال اعضای در هر جلسه این تجربه نیرو و امیدشان را به مشارکت گذاشته تا هوشیار بماند و به دیگر الکلی ها کمک کنم اعضا چه از طریق کامپیوتر و شبکه های جهانی اینترنت و چه از طریق جلسات و رودررو،با زبان قلب خود خود و در نهایت سادگی با یکدیگر گفتگو می کنند.