ویدئوهای انجمن الکلی های گمنام

گمنامی در الکلی های گمنام

https://dl.tehranaa.org/video/video_2021-01-28_05-20-40.mp4 گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد و همیشه یادآور این است که اصول اخلاقی را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. برای درک بهتر این مفهوم به سنت های دوازده…

ادامه مطلب