همایش سه سالگی ناحیه 15 شمیرانات و شمال تهران

انجمن الکلی های گمنام ایران، ناحیه 15 شمیرانات و شمال تهران برگزار می کند. به مناسبت سه سالگی ناحیه 15 شمیرانات و شمال تهران شرکت برای عموم آزاد است. تاریخ…

ادامه مطلب