همایش ها

انجمن الکلی های گمنام

دومین همایش فرا منطقه آنلاین ایران 2021(شب اول)

فایل شماره: یک، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : اثر کارکرد و بردن قدم ها در زندگی جدید (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوروش با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: دو، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : راهنما و‌رهجو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : بیژن  با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: سه، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : چگونگی عملکرد (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : صدی با ۱۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: چهار، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حمید.م با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: چهار، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : شکرگزاری (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : حمید.م با ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
فایل شماره: پنج، تولد سه سالگی تهران aa موضوع : اهمیت تغییر الگوهای فکری بیمارگونه برای بهبودی (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : امیر.چ با ۱۹ سال هوشیاری از اتریش مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۱۲٫۱۷
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول ) سخنران اول : رضا .و.(رابط بین الملل ایران در نشست خدمات جهانی)
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول ) سخنران دوم : داگ(عضو هیئت معتمدین ژاپن)
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول ) سخنران سوم : فرزانه(از اعضا AA ایرانی مقیم آمریکا ) موضوع : حرف رمز ما عشق و تحمل نسبت به دیگران است
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول) سخنران چهارم : پورفیریو(گرداننده شورای خدمات عمومی کشور پرتقال) موضوع : شکل گیری AA در کشور پرتقال
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول) سخنران پنجم : ماریتا آر(عضو هیئت معتمدین ساختار ایالات متحده و نماینده آمریکا در نشست خدمات جهانی) موضوع : 12مفهوم, ضمانت‌ها
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب اول) سخنران ششم : محسن(عضو سابق هیئت معتمدین AA ایران) موضوع : کمبود قدرت مشکل لاینحل ما بود
انجمن الکلی های گمنام

دومین همایش فرا منطقه آنلاین ایران 2021(شب دوم)

دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب دوم) سخنران اول : برایان(نماینده استرالیا در نشست خدمات جهانی) موضوع : سنت پنجم
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب دوم) سخنران دوم : جان کیو(عضو سابق هیئت معتمدین و نماینده اسبق ایالات متحده در نشست‌ خدمات جهانی) موضوع : تاریخچه تشکیل صندوق بین‌المللی نشریات
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب دوم) سخنران چهارم: باب دبلیو(دبیر کل دفتر خدمات عمومی انجمن الکلی های گمنام) موضوع : اهمیت نشریات و مجوزها ، لایسنس
دومین همایش AA فرامنطقه‌ای آنلاین ایران(شب دوم) سخنران چهارم: ابی(از اعضا ایرانی AA ساکن آمریکا ) موضوع : چشم اندازی برای شما

الکلی های گمنام ایران

فایل شماره : ۳۶۵ _ یک موضوع: جشن ۸۶ سالگی انجمن الکلیهای گمنام و تولد ۲ سالگی ناحیه ۱۵ شمیرانات و‌شمال‌ تهران جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جون.جی با مقطع ۴۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰
فایل شماره : ۳۶۵ _ دو موضوع: جشن ۸۶ سالگی انجمن الکلیهای گمنام و تولد ۲ سالگی ناحیه ۱۵ شمیرانات و‌شمال‌ تهران جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مسعود با مقطع ۱۴ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰
فایل شماره : ۳۶۵ _ سه موضوع: جشن ۸۶ سالگی انجمن الکلیهای گمنام و تولد ۲ سالگی ناحیه ۱۵ شمیرانات و‌شمال‌ تهران جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جوآن.اس با مقطع ۶۴ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰
فایل شماره : ۳۶۵ _ چهار موضوع: جشن ۸۶ سالگی انجمن الکلیهای گمنام و تولد ۲ سالگی ناحیه ۱۵ شمیرانات و‌شمال‌ تهران جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای علی عامری با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰
فایل شماره : ۳۶۵ _ پنج موضوع: جشن ۸۶ سالگی انجمن الکلیهای گمنام و تولد ۲ سالگی ناحیه ۱۵ شمیرانات و‌شمال‌ تهران جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای گرگ.تی با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۰

الکلی های گمنام

اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران سعید س عضو موثرو قدیمی انجمن الکلی‌ها گمنام موضوع ما مطمئن هستیم که خداوند خواستار شادی لذت وآزادی ما است
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران فرهاد س عضو موثر و قدیمی انجمن الکلی های گمنام موضوع کمبود قدرت مشکل اصلی ما بوده
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران کلیف عضو موثرو قدیمی انجمن الکلی‌ها گمنام موضوع تاریخچه و دلایل پیدایش سنت هاخنرانی
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران فرهاد ه عضو موثر و قدیمی انجمن الکلی های گمنام موضوع سنت پنجم
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران:علی نماینده بین الملل AAایران در اجلاس جهانی و اجلاس آسیا اقیانوسیه
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران راجر.اس نماینده بین المللAAاز کشور نیوزلند در اجلاس خدماتی جهانی موضوع تاثیر قدم ها و بیداری روحانی در زندگی
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنران راجر.اس نماینده بین المللAAاز کشور نیوزلند در اجلاس خدماتی جهانی موضوع تاثیر قدم ها و بیداری روحانی در زندگی قسمت دوم
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران خوش آمدگویی: نبی. الف مسئول کمیته ی روابط عمومی الکلی های گمنام ایران و سخنرانی: دیوید. آر عضوِ معتمدین و مسئول دپارتمان نشریات خدمات جهانی AA
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: لوتوس. ای نماینده ی ساختار فرانسه و نواحی فرانسوی زبان اروپا در بیست و پنجمین نشست خدمات جهانی الکلی های گمنام در دوربن
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: پراوِش. ای سرپرست کمیته ی برگزار کننده ی بیست و پنجمین نشست خدمات جهانی الکلی های گمنام در دوربن
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران (سخنرانی: فرهاد. س) از اعضاء ارجمندِ قدیمیِ AA
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: دی،سی،یو
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: اکبر، ز
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: جنیفر، دی نماینده اسبق کارولینالی شمالی در شصت ویکمین وشصت و دومین شورای خدمات عمومی آمریکا
اولین همایش فرامنطقه ای آنلاین الکلی های گمنام ایران سخنرانی: مری.سی مسئول بین‌الملل دفتر خدمات جهانی نیویورک