قدم یک الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 555 موضوع: قدم یک انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام از آمریکا با ۱۹ سال هوشیاری  مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
فایل شماره: 485 موضوع : قدم یک    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فیلیپ از آمریکا با ۴۱ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
فایل شماره: 484 موضوع : قدم یک    (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کنی از آمریکا با ۴۱ سال هوشیاری مورخ دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
فایل شماره: 460 موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : عارف از آمریکا  با ۳۰ سال هوشیاری مورخ جمعه   ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
فایل شماره: 460 موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : عارف از آمریکا  با ۳۰ سال هوشیاری مورخ جمعه   ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
فایل شماره: 447 موضوع : قدم یک ، دو و سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تام .W از آمریکا با ۴۷ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۰۵
فایل شماره: سه _ دو موضوع : پرسش و پاسخ قدم اول تا سوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۱
فایل شماره: یک و دو موضوع : کارگاه قدم یک و دو ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۰
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک_ دو موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه دوم (غرور و منیت) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۱۵
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره: یک _یک موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه اول (کتاب ۱۲,۱۲) به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۰۸
فایل شماره: یک موضوع : قدم یک همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۰
فایل شماره ۳۷۸ موضوع : قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم لوری با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۰
فایل شماره : ۳۶۶موضوع : قدم یک ، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۷
فایل شماره : ۳۵۷ موضوع: قدم اول، دوم و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پت با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲
فایل شماره : ۳۵۶ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم اشلی با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱
فایل شماره : ۳۳۲ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جین با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۷
فایل شماره : ۳۰۷ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۳
فایل شماره : ۲۹۴ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دب با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۰
فایل شماره : ۲۸۲ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمی با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۸
فایل شماره : ۲۶۸ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم تونیا با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۴
فایل شماره : ۲۴۵ موضوع: قدم اول جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۹
فایل شماره : ۲۳۳ موضوع: قدم یک جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای تام با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۷
فایل شماره : ۲۳۱ موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم میکا با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۵
سخنران خانم پت موضوع: قدم ۱۱فایل شماره :۲۲۹
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
سخنران خانم سیدنی موضوع: قدم ۱فایل شماره ۲۱۸
فایل شماره ۲۰۶: موضوع: قدم ۱(ادامه) جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم پاتریشیا(Patricia) با مقطع ۴۰ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۱۰
فایل شماره ۲۰۵: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تام (Tom) با مقطع ۴۶ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۹
فایل شماره: ۱۹۳موضوع: قدم ۱جلسه آنلاین tehranaa سخنران دیوید با مقطع 20 سالمورخ ۹۹/۹/۲۷
فایل شماره ۱۸۱: موضوع: قدم یک جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم بری(Bari) با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۵
فایل شماره: یک_ سه موضوع : کارگاه قدم یک ، جلسه سوم به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۶٫۲۲
فایل شماره ۱۶۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای محمدرضا با مقطع ۱۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱
فایل شماره ۱۵۶: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم شلی(Sheli)با مقطع ۴۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۱۹
فایل شماره ۱۳۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بابک با مقطع ۱۴ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۷/۲۲
فایل شماره ۱۲۶: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سیلوی(Selvi) با مقطع ۲۷ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۰
فایل شماره ۱۰۳: کارگاه قدم ۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای توماس(Tomas)مقطع پاکی ۱۷ سال از سوئد مورخ ۹۹/۶/۱۶
فایل شماره ۹۱: قدم یکم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مجید(مقطع پاکی ۲۴ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۰۶/۰۴
فایل شماره ۶۸: قدم ۱( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران اقای دَن(مقطع پاکی ۲۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۱
فایل شماره 56 سخنران خانم ترسا از آمریکا قدم یک مورخ 99/4/30