قدم یک الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 460 موضوع : قدم یک (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : عارف از آمریکا  با ۳۰ سال هوشیاری مورخ جمعه   ۱۴۰۲/۰۳/۲۶
فایل شماره : ۲۸۳ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شیرین با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۹
فایل شماره :۲۵۷ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم آزاده با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۳
فایل شماره ۱۶۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای محمدرضا با مقطع ۱۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱
فایل شماره ۱۳۸: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بابک با مقطع ۱۴ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۷/۲۲
فایل شماره۱۱۵: موضوع: قدم ۱ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای آرش با مقطع ۱۴سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۹
فایل شماره ۹۱: قدم یکم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مجید(مقطع پاکی ۲۴ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۰۶/۰۴
فایل شماره ۷۹: قدم یکم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهرداد (ساشا)(مقطع پاکی ۲۹ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۳
فایل 42سخنران:امیر با سن پاکی ۱۹ سال از لس انجلس امریکا موضوع:قدم یک و دو
فایل 41سخنران:کیوان با سن پاکی ۱۹ سال از امریکا موضوع : قدم یک