قدم یازدهم الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 527 موضوع: قدم یازده  انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تورج از ایران مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
فایل شماره : ۲۵۵ موضوع: قدم یازدهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای فرهاد با مقطع ۳۴سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹
فایل شماره ۲۱۶: موضوع: قدم ۱۱ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای یاسر با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از ایران٫ کرج مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
فایل شماره ۱۰۱: قدم یازدهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای حمید(مقطع پاکی ۱۵ سال)از ایران مورخ ۹۹/۶/۱۴