قدم چهار الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 519 موضوع: قدم چهار و پنج    انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کوینسی از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و نه موضوع : قدم چهار (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جاش آر با ۱۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۵
فایل شماره: چهار _دو موضوع : قدم چهار همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۳
فایل شماره: چهار _یک موضوع : قدم چهار همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۶
فایل شماره : ۳۶۹موضوع : قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای اسناف با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳۱
فایل شماره : ۳۵۸ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای باب اچ با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۳
فایل شماره : ۳۴۸ موضوع: قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای شان با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲
فایل شماره : ۳۴۷ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای روی roy با مقطع ۴۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱
فایل شماره : ۳۳۷ موضوع: قدم یک تا شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کتی با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا( به همراه پرسش و پاسخ ) مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲
فایل شماره : ۳۲۳ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بری با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۸
فایل شماره : ۳۱۰ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم هالی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۶
فایل شماره :۲۹۷ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمی با مقطع ۱۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۳
فایل شماره : ۲۸۵ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای بیل با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱
فایل شماره : ۲۷۱ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای ریک با مقطع ۳۴سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷
فایل شماره : ۲۴۸ موضوع: قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای سرکیس با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۲
فایل شماره : ۲۳۶ موضوع: قدم چهارجلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای برنت با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از کشور امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۰
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
سخنران آقای مارتی موضوع: قدم ۴و ۵ فایل شماره :۲۲۳
سخنران آقای چارلی موضوع: قدم ۴و ۵ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۲
سخنران آقای دنی موضوع: قدم ۴فایل شماره ۲۲۱
فایل شماره ۲۰۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای پائول(Paule) با مقطع ۴۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۳
فایل شماره ۱۸۴: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تیم (Tim) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۸
فایل شماره ۱۷۱: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای نِیت(Nate) با مقطع۱۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۴
فایل شماره ۱۵۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پائولا(Paola)با مقطع ۴۱ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۲
فایل شماره ۱۴۱: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای گری(Gary) با مقطع ۵۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۵
فایل شماره ۱۲۹: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مت(Matt) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۳
فایل شماره۱۱۷: موضوع: قدم ۴ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کریس(kiris) با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱
فایل شماره ۹۴: قدم چهارم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم نِجینیNegini(مقطع پاکی ۲۳ سال)از سوئد مورخ ۹۹/۶/۰۷
فایل شماره ۸۲: قدم چهارم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقایالکس (مقطع پاکی ۳۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۶
فایل شماره ۷۱: قدم ۴( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم شارون (مقطع پاکی ۲۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۴
فایل 49 سخنران پنل: آقای تامTom از لس آنجلس (مدت هوشیاری ۳۴سال)قدم چهار