قدم چهار الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 491 موضوع : قدم چهارم (رنجش)     (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : امیر از ایران با ۴ سال هوشیاری مورخ جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
فایل شماره ۳۸۲ موضوع : قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای آرش با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۵
فایل شماره ۳۸۱ موضوع : قدم چهارم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مهدی با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۴
فایل شماره ۱۰۶: کارگاه قدم ۴( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مسعود مقطع پاکی ۱۴ سال از کرمان مورخ ۹۹/۶/۱۹
فایل شماره 59 سخنران خانم فرزانه ازآمریکا قدم چهار مورخ 99/5/2