قدم پنج الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: پنج_ دو موضوع : قدم پنجم، جلسه دوم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۴
فایل شماره: پنج موضوع : قدم پنجم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۶
فایل شماره: پنج موضوع : قدم پنج همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۷
فایل شماره: پنجم موضوع : قدم پنجم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۳۰
فایل شماره : ۳۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جو با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۵
فایل شماره : ۳۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جو با مقطع ۲۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۵
فایل شماره : ۳۴۸ موضوع: قدم چهارم و پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای شان با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲
فایل شماره : ۳۳۷ موضوع: قدم یک تا شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کتی با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا( به همراه پرسش و پاسخ ) مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲
فایل شماره : ۳۲۴ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نانسی با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۹
فایل شماره : ۳۱۱ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای فرس با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۷
فایل شماره : ۲۷۲ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کیت با مقطع ۳۰سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۸
فایل شماره : ۲۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم وندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶
فایل شماره : ۲۴۹ موضوع: قدم پنجم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم کارلا با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳
فایل شماره : ۲۳۷ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم دنیز با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
سخنران آقای مارتی موضوع: قدم ۴و ۵ فایل شماره :۲۲۳
سخنران آقای چارلی موضوع: قدم ۴و ۵ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۲
فایل شماره ۲۱۰: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم سیلوی(Silvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۴
فایل شماره ۱۹۷: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای باب(Bob) با مقطع ۵۴ سال هوشیاری(رهجوی بیل و چاک سی) مورخ ۹۹/۱۰/۱
فایل شماره ۱۸۵: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای هاروی (Harvi) با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۹
فایل شماره ۱۷۲: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کریستی(Christi) با مقطع ۴۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۵
فایل شماره ۱۶۰: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تونی(Tony)با مقطع ۴۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۳
فایل شماره ۱۴۲: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنرانخانم کریستین(christin) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۶
فایل شماره۱۱۸: موضوع: قدم ۵ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای کرتز(Kurtz) با مقطع ۱۰ سال پاکی(یکبتر در ۱۹ سال پاکی لغزش کرده اند) از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲
فایل شماره ۱۰۷: کارگاه قدم ۵( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کارن(karen) مقطع پاکی ۳۳ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۲۰
فایل شماره ۸۳: قدم پنجم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای جیمJim (مقطع پاکی ۲۷ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۷
فایل شماره ۷۲: قدم ۵( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای ران (مقطع پاکی ۴۴ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۵
فایل شماره :60 سخنران استند از آمریکا قدم پنج مورخ 99/5/3
فایل 43 سخنران پنل: جیمی موضوع: قدم های چهارم و پنجم