قدم هفت الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: چهار موضوع : کارگاه چهارم : نظر نهایی گروه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : الن با ۳۸ سال و جنین با ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ یکشنبه ۱۴۰۲٫۰۲,۰۳
فایل شماره: هفت موضوع : قدم هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۱
فایل شماره: هفت موضوع : قدم هفتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۳
فایل شماره : ۳۷۲موضوع : قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای وایت با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۳
فایل شماره : ۳۵۰ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم منلی با مقطع ۴۵سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۵
فایل شماره : ۳۳۸ موضوع: قدم هفت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم راکسسن با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۳
فایل شماره : ۳۰۰ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای لئوناردو با مقطع ۳۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۶
فایل شماره : ۲۷۴ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای واس با مقطع ۱۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۰
فایل شماره : ۲۶۲ موضوع: قدم هفت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای دیوید با مقطع ۳۶سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۸
فایل شماره : ۲۵۱ موضوع: قدم هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم آلیسون با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۵
فایل شماره : ۲۳۹ موضوع: قدم هفت *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۳
سخنران خانم جانت موضوع: قدم ۷ فایل شماره :۲۲۵
فایل شماره ۱۹۹: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای دونزو (Donzo) با مقطع ۴۱ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۳
فایل شماره ۱۸۷: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جنیفر(Jenifer) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۱
فایل شماره ۱۶۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تاریک(Tarik)با مقطع ۲۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۵
فایل شماره ۱۴۴: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تد(Ted) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۸
فایل شماره ۱۳۲: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم تینا با مقطع ۱۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۶
فایل شماره۱۲۰: موضوع: قدم ۷ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای استیو(Stive) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۵
فایل شماره ۸۵: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ایمیAimee (مقطع پاکی ۱۶ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۹
فایل شماره ۷۳: قدم هفتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Ty(مقطع پاکی ۳۸ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۷
فایل 50 سخنران: خانم لیندا با مقطع ۴۴ سال پاکی از آمریکا قدم هفتم