قدم هشتم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: هشت موضوع : قدم هشتم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۲,۰۱,۱۵
فایل شماره: هشت موضوع : قدم هشتم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۰
فایل شماره ۳۸۶موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تیم با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰
فایل شماره ۳۸۵موضوع : قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای داگ با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۹
فایل شماره ۳۷۴موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دبی با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶
فایل شماره : ۳۷۳موضوع : قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مری با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۵
فایل شماره : ۳۳۹ موضوع: قدم ۸ و ۹ به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۸سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۴
فایل شماره : ۳۶۱موضوع: هفت ،هشت و نه (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سارا با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲
فایل شماره : ۳۳۹ موضوع: قدم ۸ و ۹ به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم بث با مقطع ۳۸سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۴
فایل شماره : ۳۲۷ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای نیک با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۲
فایل شماره : ۳۱۵ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم شانن با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳۱
فایل شماره : ۳۰۲ موضوع: بهبودی و قدم هشت جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم صدی با مقطع ۱۳ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۸
فایل شماره : ۲۸۹ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم نورن با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۵
فایل شماره : ۲۷۷ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای چارلی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۳
فایل شماره : ۲۷۶ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای دیوید با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۲
فایل شماره : ۲۷۵ موضوع: قدم هشتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم باربارا با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۱
فایل شماره : ۲۵۲ موضوع: قدم هشتم (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶
فایل شماره : ۲۵۲ موضوع: قدم هشتم (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۶
سخنران آقای پت موضوع: قدم ۸ فایل شماره :۲۲۶
فایل شماره ۲۱۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای پیتر(peter) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
ایل شماره ۲۰۰: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم بث (Beth) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۴
فایل شماره ۱۸۸: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کاتیا(Catia) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۲
فایل شماره ۱۶۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای سیامک (siamak)با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۶
فایل شماره ۱۶۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای سیامک (siamak)با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۶
فایل شماره ۱۴۵: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران کندی(Candy) با مقطع ۳۶ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۹
فایل شماره ۱۳۳: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای مایک با مقطع ۳۳ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۷
فایل شماره۱۲۱: موضوع: قدم ۸ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای فردریک(Fredrik) با مقطع ۱۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۵
فایل شماره ۱۱۰: کارگاه قدم ۸( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای تام(Tom) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۶/۲۳
فایل شماره ۸۶: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای دروو Drew (مقطع پاکی ۲۶ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۳۰
فایل شماره ۷۴: قدم هشتم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم evet(مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۸
فایل شماره 51 سخنران: خانم سیدنی(sydney) از آمریکا با مقطع ۲۵ سال هوشیاریقدم هشتم و نهم