قدم نهم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره نه موضوع : قدم نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۴
فایل شماره: نه موضوع : قدم نهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۷
فایل شماره ۳۸۶موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای تیم با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۰
فایل شماره ۳۷۴موضوع : قدم هشتم و نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم دبی با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶
فایل شماره : ۳۶۲موضوع: قدم ۸ و ۹(به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای گریک با مقطع ۲۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۳
فایل شماره : ۳۶۱موضوع: هفت ،هشت و نه (به همراه پرسش و پاسخ ) جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سارا با مقطع ۲۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۲
فایل شماره : ۳۵۱ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم روبرتا با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۶
فایل شماره : ۳۴۰ موضوع: نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایکل با مقطع ۳۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۵
فایل شماره : ۳۱۶ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سیندی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱
فایل شماره : ۲۹۰ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای رالف با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۶
فایل شماره : ۲۷۷ موضوع: قدم هشت و نه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای چارلی با مقطع ۳۳ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۳
فایل شماره : ۲۶۴ موضوع: قدم نهم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم سلوی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰
فایل شماره : ۲۵۳ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای واچیک با مقطع ۲۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۷
فایل شماره : ۲۴۱ موضوع: قدم نهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای تراتین با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵
سخنران آقای گری موضوع: قدم ۹فایل شماره :۲۲۷
فایل شماره ۲۱۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای کلاد (claud) با مقطع ۳۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
فایل شماره ۱۸۹: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جی(Jey) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۳
فایل شماره ۱۷۵: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای پاول (Paule) با مقطع ۲۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۹
فایل شماره ۱۶۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مارک (Mark)با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۷
فایل شماره ۱۴۶: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پاتریشیا(Patricia) با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۳۰
فایل شماره ۱۳۴: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای مایک با مقطع ۳۶ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۸
فایل شماره۱۲۲ موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم جولی(Jolie) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۶
فایل شماره ۹۹: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم جری(مقطع پاکی ۳۲ سال)از امریکا مورخ ۹۹/۶/۱۲
فایل شماره ۸۷: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم ویکتوریا (مقطع پاکی ۴۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۳۱
فایل شماره ۷۵: قدم نهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Tom.b(مقطع پاکی ۳۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۹
فایل شماره 51 سخنران: خانم سیدنی(sydney) از آمریکا با مقطع ۲۵ سال هوشیاریقدم هشتم و نهم