قدم نهم الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: نه موضوع : قدم نهم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۲,۱۲
فایل شماره ۲۰۱: موضوع: قدم ۹ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای مهدی با مقطع ۲۸ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۵