قدم ششم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 570 موضوع: قدم شش و هفت انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سیدنی از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فایل شماره: شش موضوع : قدم ششم (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا   مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۱۱٫۱۸
فایل شماره: شش موضوع : قدم ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۴
فایل شماره: شش موضوع : قدم ششم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۰ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۴٫۰۶
فایل شماره ۳۸۴ موضوع : قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آلیسا با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۷
فایل شماره ۳۸۳ موضوع : قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیفن با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۶
فایل شماره : ۳۷۱موضوع : قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کن با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲
فایل شماره : ۳۵۰ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم منلی با مقطع ۴۵سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۵
فایل شماره : ۳۳۷ موضوع: قدم یک تا شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کتی با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا( به همراه پرسش و پاسخ ) مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲
فایل شماره : ۳۲۶ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای متیو با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱
فایل شماره : ۲۶۰ موضوع: قدم پنج جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم وندی با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۶
ایل شماره : ۳۲۵ موضوع: قدم ششم و هفتم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کارولین با مقطع ۵۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۰
فایل شماره : ۳۱۲ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای الن با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
فایل شماره :۲۹۹ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۵
فایل شماره : ۲۸۷ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم جودت با مقطع ۱۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۳
فایل شماره : ۲۷۳ موضوع: قدم ششم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم مارین با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹
فایل شماره : ۲۶۱ موضوع: قدم شش جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای دیوید با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۷
فایل شماره : ۲۳۸ موضوع: قدم شش *جلسه آنلاین Tehran.aa* سخنران خانم بتسی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۲
سخنران خانم سیلوی موضوع: قدم ۱تا ۶ همراه با پرسش و پاسخ فایل شماره ۲۲۴
فایل شماره ۲۱۱: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای مارک(Mark) با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۱۰/۱۵
فایل شماره ۱۸۶: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای فیصل(Feisal) با مقطع۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲۰
فایل شماره ۱۷۳: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جیم پی( Jim p) با مقطع ۳۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۶
فایل شماره ۱۶۱: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم هدر (Heder)با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۴
فایل شماره ۱۴۳: موضوع: قدم ۶ جلسه آنلاین tehranaa سخنران پنی(peni) با مقطع ۴۴ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۷
فایل شماره: 119 – قدم 6
فایل شماره ۱۰۸: کارگاه قدم ۶( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مایکل(Michle) مقطع پاکی ۲۳ سال از بلژیک مورخ ۹۹/۶/۲۱
فایل شماره ۸۴: قدم ششم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کارول (مقطع پاکی ۳۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۸