قدم سه الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 562 موضوع: قدم ۳ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : میکاییل از آمریکا با ۳۲ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
فایل شماره: 520 موضوع: قدم سه   انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : تنزینگ از آلمان مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
فایل شماره: 518 موضوع: وعده‌های قدم ۳    انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : کری از آمریکا مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
فایل شماره: 501 موضوع : قدم سه (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : ناجینی از سوئد با ۲۳ سال هوشیاری مورخ یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
فایل شماره: سه موضوع : کارگاه قدم سه ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۴
فایل شماره: سه موضوع : قدم سه همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۴
فایل شماره ۳۸۰ موضوع : قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم کریستینا با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۳
فایل شماره : ۳۶۸موضوع : قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای باب با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳۰
فایل شماره ۳۷۹ موضوع : قدم اول و دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گابریل با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲
فایل شماره : ۳۲۲ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم آلیسون با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۷
فایل شماره : ۳۶۶موضوع : قدم یک ، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۷
فایل شماره : ۳۵۷ موضوع: قدم اول، دوم و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پت با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲
فایل شماره : ۳۴۵ موضوع: قدم اول تا سوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم الن با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳۰
فایل شماره : ۳۳۴ موضوع: قدم یک، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پیتر با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۹
فایل شماره :۲۹۶ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمز با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۲
فایل شماره : ۲۷۰ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پاول با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۶
فایل شماره : ۲۳۵ موضوع: قدم سه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای کورتز با مقطع ۱۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۹
سخنران آقای شلدون موضوع: قدم ۳ فایل شماره ۲۲۰
فایل شماره ۲۰۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم لورن(Loran) با مقطع۲۵ سال هوشیاری از امریکامورخ ۹۹/۱۰/۱۲
فایل شماره ۱۹۵: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران جک(Jack) با مقطع ۴۴ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۹/۲۹
فایل شماره ۱۸۳: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi) با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۷
فایل شماره ۱۷۰: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای آلن جی(Alen.J) با مقطع ۳۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۳
فایل شماره ۱۵۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای بیل(Bill)با مقطع ۳۰ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۱
فایل شماره ۱۴۰: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم پاتریس(Parrice) با مقطع ۴۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۲۴
فایل شماره ۱۲۸: موضوع: قدم ۳ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ادی(Eddie) با مقطع ۴۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۱۲
فایل شماره ۱۰۵: کارگاه قدم ۳( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم کلیر(Claire)مقطع پاکی ۴۴ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۱۸
فایل شماره ۸۱: قدم سوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای Gregory(مقطع پاکی ۱۹ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۵
فایل شماره ۷۰: قدم ۳( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم روبرتا (مقطع پاکی ۲۳ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۳
فایل 48 سخنران پنل: آقای پیتر از لس آنجلس (مدت هوشیاری ۱۱ سال) قدم سوم