قدم سه الکلی های گمنام (سخنران ایرانی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره : ۳۰۹ موضوع: قدم سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای امیر با مقطع ۱۸ سال هوشیاری از ایران مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۵
فایل شماره : ۲۵۸ موضوع: قدم سه جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای وحید با مقطع ۲۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۴
فایل شماره ۹۳: قدم سوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مهران(مقطع پاکی ۲۰ سال)از کرمان مورخ ۹۹/۶/۰۶
فایل شماره 58 قدم سه مورخ 99/5/1
فایل 47 سخنران پنل: آقای حسن (مدت هوشیاری ۲۶ سال) قدم سوم
فایل 44 سخنران: خانوم هما با ۲۷ سال هوشیاری موضوع: قدم سوم