قدم دوم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: 578 موضوع: قدم یک انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : لیسا از آمریکا با ۱۹ سال هوشیاری مورخ  پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
فایل شماره: 563 موضوع: قدم ۲ انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : جان از آمریکا با ۳۹ سال هوشیاری مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
فایل شماره: 560 موضوع: قدم دو انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : مایک از آمریکا مورخ شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
فایل شماره: 459 موضوع : قدم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرانک از آمریکا  با ۱۰ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
فایل شماره: 459 موضوع : قدم دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : فرانک از آمریکا  با ۱۰ سال هوشیاری مورخ پنجشنبه  ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
فایل شماره: دو _ دو موضوع : کارگاه قدم دو _ دو ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۷
فایل شماره: یک و دو موضوع : کارگاه قدم یک و دو ، به همراه پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : سلوی با ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۰
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و دو – قسمت دوم موضوع : قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو Eبا ۳۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۶
فایل شماره: دویست‌‌و پنجاه و دو موضوع : قدم یک و دو (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : استیو Eبا ۳۱سال هوشیاری از آمریکا مورخ پنجشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۶
فایل شماره ۳۷۹ موضوع : قدم اول و دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گابریل با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱۲
فایل شماره : ۳۶۷موضوع : قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای لاری با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹
فایل شماره : ۳۶۶موضوع : قدم یک ، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مایک با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۷
فایل شماره : ۳۵۷ موضوع: قدم اول، دوم و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پت با مقطع ۳۹ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲
فایل شماره : ۳۴۵ موضوع: قدم اول تا سوم به همراه پرسش و پاسخ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم الن با مقطع ۴۷ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۳۰
فایل شماره : ۳۳۳ موضوع: قدم یک، دو و سوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای آرجی با مقطع ۱۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸
فایل شماره : ۳۰۸ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای ادی با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۴
فایل شماره :۲۹۵ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای کریس با مقطع ۴۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۱۱
فایل شماره : ۲۸۲ موضوع: قدم یک و دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیمی با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۸
فایل شماره : ۲۶۹ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۳۵ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۵
فایل شماره : ۲۴۶ موضوع: قدم دوم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران خانم پائولا با مقطع ۴۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۰
فایل شماره : ۲۳۴ موضوع: قدم دو جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای لوید با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۸
سخنران آقای کریستوفر موضوع: قدم ۲فایل شماره ۲۱۹
فایل شماره ۲۰۶: موضوع: قدم ۱(ادامه) جلسه آنلاین Tehranaa سخنران خانم پاتریشیا(Patricia) با مقطع ۴۰ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۱۰
فایل شماره ۱۸۲: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای باب. دی(Bob.d) با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۶
فایل شماره ۱۶۹: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای تیم(Tim) با مقطع ۱۳ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۲
فایل شماره ۱۳۹: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای جاستین(Justine) با مقطع ۱۴ سال پاکی از ایران مورخ ۹۹/۷/۲۳
فایل شماره ۱۵۷: موضوع: قدم ۲ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم سلوی(Selvi)با مقطع ۲۸ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۲۰
فایل شماره ۱۰۴: کارگاه قدم ۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای شیراکانت(shirakant)مقطع پاکی ۲۰ سال از آمریکا مورخ ۹۹/۶/۱۷
فایل شماره ۸۰: قدم دوم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای راسل(مقطع پاکی ۲۲ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۲۴
فایل شماره ۶۹: قدم ۲( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران خانم بِوِرلی(مقطع پاکی ۳۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۱۲