قدم دهم الکلی های گمنام (سخنران خارجی)

کتاب الکلی های گمنام، از مهم ترین نشریات انجمن الکلی های گمنام، به شمار می رود. جهت شنیدن تجربه کتابخوابی، دوست همدردمان سعید سام در ین صفحه با ما همراه باشید.

 برای شنیدن کامل سخنرانی ها با موضوع دوازده قدم الکلی های گمنام، دوازده سنت الکلی های گمنام ، دوازده مفهوم و تجربه های موضوع دار، روی لینک های بالا کلیک کنید.

فایل شماره: ده موضوع : قدم دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم‌ جین با ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ سه‌شنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۱۱
فایل شماره: ده موضوع : قدم دهم همراه با پرسش و پاسخ (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای پراوش با ۳۱ سال هوشیاری از آفریقای جنوبی مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۵٫۰۳
فایل شماره ۳۸۷موضوع : قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پائول با مقطع ۲۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۱
فایل شماره ۳۷۵موضوع : قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای مارک با مقطع ۲۲ سال هوشیاری از انگلیس مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۷
فایل شماره : ۳۶۳موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جیم با مقطع ۴۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۴
فایل شماره : ۳۵۲ موضوع: قدم ده جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم ماریا با مقطع ۲۶ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۷
فایل شماره : ۳۴۱ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای استیو با مقطع ۳۱ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
فایل شماره : ۳۲۹ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جان با مقطع ۲۸ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۴
فایل شماره : ۳۱۷ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : خانم گل با مقطع ۳۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲
فایل شماره : ۳۰۴ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای جی با مقطع ۳۲ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۰
فایل شماره : ۲۹۱ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای اندی با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۷
فایل شماره : ۲۵۴ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای اوارت با مقطع ۲۰ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸
فایل شماره : ۲۴۲ موضوع: قدم دهم جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران آقای هیرو با مقطع ۱۵ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۶
سخنران آقای دنی موضوع: قدم ۱۰فایل شماره :۲۲۸
فایل شماره ۲۱۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین Tehranaa سخنران آقای ریک (rick) با مقطع ۴۳ سال هوشیاری از امریکا مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
فایل شماره ۲۰۲: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای دنی(Dani) با مقطع ۳۰ سال هوشیاری مورخ ۹۹/۱۰/۶
فایل شماره ۱۷۶: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کلیر (Claire) با مقطع ۲۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۹/۱۰
فایل شماره ۱۴۷: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آقای ادی (Edi) با مقطع ۳۲ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۸/۱
فایل شماره ۱۳۵: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران آفای پت(pat) با مقطع ۲۲ سال پاکی از آمریکا مورخ ۹۹/۷/۱۹
فایل شماره۱۲۳: موضوع: قدم ۱۰ جلسه آنلاین tehranaa سخنران خانم کندیس(candice) با مقطع ۲۵ سال پاکی از امریکا مورخ ۹۹/۷/۷
فایل شماره ۸۸: قدم دهم( جلسه آنلاین tehranaa) سخنران آقای مایک (مقطع پاکی ۲۵ سال) از امریکا مورخ: ۹۹/۵/۰۱