تاریخچه انجمن الکلی های گمنام

تا قبل از سال 1935 میلادی برای الکلی‌ها و معتادان هیچ امیدی وجود نداشت و حتی مشهورترین و حاذق‌ترین روان‌پزشکان آن دوران از جمله دکتر کارل یونگ (carl Jung) معروف، از درمان این دسته از بیماران اظهار عجز می کردند.

در سال 1935 میلادی فـردی بنام بیـل ویلسون در اثر تجربــه‌ای ناگهانی و روحانی وسوسه مشروب‌خواری خود را از دست داد و بر آن شد تا تجربه خود را با طالبان آن در میان بگــذارد و شروع به رساندن این پیام به الکلی‌های دیگر کرد که اگر شما هم خدا را پیدا کنید زنـده خواهید ماند و در این میان به فردی بنام دکتر باب که خود نیز فردی الکلی بود، برخورد کرد. دکتـر باب مطالب دوست مــا بیل را پذیرفت و پس از گذراندن دوره سم‌زدایی از بستر برخواست و دو نفری به صـورت کاملاً انقلابی به دنبال کمک و رساندن پیام به الکلی‌های درمانده بر آمدند، روش این دو نفر اکنون به پایه و اساس انجمن الکلی‌های گمنام در آمده است.

روش این گروه استفاده از اصول معنوی و روحانی ساده‌ای است که در کلیه مذاهب عمومیت دارد که به صورت روش دوازده قدمی معروف شده است.

در حال حاضر 250 انجمن مختلف با اقتباس از روش الکلی های گمنام، در زمینه درمان انواع اعتیاد، اختلالات عاطفی، فکری، دردهای مزمن و حتی بیماریهایی نظیر میگرن، سرطان، سرع و …، مشغول به فعالیت هستند.

به عقیده الکلی‌های گمنام هر مشکلی که نیرو و علم بشری از حل کردن آن عاجز و درمانده باشد، یک قدرت بسیار بالا (خداوند) می‌تواند آن را حل کند.

تاریخچه انجمن الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa)

سخنران : خانم لین با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا

فایل شماره: تاریخچه(قسمت دوم) موضوع : تاریخچه الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۲
فایل شماره: تاریخچه( قسمت اول ) موضوع : تاریخچه الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای دان با ۳۴ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ دوشنبه ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۵
فایل شماره: تاریخچه_دو موضوع : تاریخچه الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لین با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۷
فایل شماره: تاریخچه_یک موضوع : تاریخچه الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : خانم لین با ۲۵ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۰
فایل شماره: صد‌‌و‌‌بیست (سخنران دوم) موضوع :تاریخچه پیدایش انجمن الکلی های گمنام ایران (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای علی .ع با۳۱ سال هوشیاری از کشور ایران مورخ پنجشنبه ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۵
فایل شماره: سه موضوع : تاریخچه انجمن الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۱
فایل شماره: دو موضوع : تاریخچه انجمن الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴
فایل شماره: یک موضوع : تاریخچه انجمن الکلیهای گمنام (انجمن الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa) سخنران : آقای مایک با ۴۳ سال هوشیاری از کشور آمریکا مورخ چهارشنبه ۱۴۰۰٫۱۱/۲۷
فایل شماره : ۳۵۴ موضوع: تاریخچه الکلی‌های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای روی با مقطع ۴۴سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹
فایل شماره : ۳۶۱ موضوع: تاریخچه الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای روی با مقطع ۴۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۶
فایل شماره : ۳۶۲ موضوع: تاریخچه الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پیتر با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۷
فایل شماره : ۳۶۳ موضوع: تاریخچه الکلی های گمنام جلسه آنلاین Tehran.aa سخنران : آقای پیتر با مقطع ۳۴ سال هوشیاری از آمریکا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۸