خوش آمدگو

 • آیا شما یک الکلی هستید؟
  براي جواب دادن به سوال بالا از خودتان سوالهای زير را بپرسيد و تا جايی كه مي توانيد به آنها صادقانه جواب دهيد.
 • آيا به خاطر نوشيدن الكل مدتي از وقت كار خود را از دست ميدهيد؟
 • آيا نوشيدن الكل باعث شده بود كه زندگي در خانواده براي شما غم انگيز باشد؟
 • آيا شما براي اين مشروب مي نوشيد كه براي ارتباط برقرار كردن با ديگران كمرو و خجالتي هستيد؟
 • آيا نوشيدن الكل آبرو و حيثيت شما را تحت تاثير قرار مي دهد؟
 • آيا هرگز پس از نوشيدن الكل احساس پشيماني كرده ايد؟
 • آيا به خاطر نوشيدن الكل تا بحال دچار مشكلات مالي شده ايد؟
 • آيا وقتي كه مشروب مي نوشيد به هم نشيني با آدمهاي پست يا حضور در محيط هاي نامناسب رو مي آوريد؟
 • آيا مشروب باعث مي شود شما نسبت به آرامش و سعادت خانواده تان سهل انگار باشيد؟
 • آيا همت و جاه طلبي شما از وقتي مشروب مي نوشيد كاهش پيدا كرده است؟
 • آيا روزانه درزمان مشخص هوس مشروب مي كنيد؟
 • آيا شما صبح روز بعد به يك نوشيدني نياز داريد؟
 • آيا مشروب نوشيدن باعث مي شود كه شما مشكلاتي براي خوابيدن داشته باشيد؟
 • آيا زماني كه مشروب مي نوشيد كارآيي شما پايين آمده است؟
 • آيا مشروب نوشيدن كسب و يا كار شما را به مخاطره انداخته است؟
 • آيا شما مشروب مي نوشيد كه از نگرانيهايتان و يا مشكلات تان فراركنيد؟
 • آيا شما تنها مشروب مي نوشيد؟
 • آيا هرگز در اثر مشروب نوشيدن كاملا حافظه خود را از دست داده ايد؟
 • آيا هرگز پزشك شما را بخاطر مشروب خواري مداوا كرده است؟
 • آيا شما مشروب مي نوشيد تا اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد؟
 • آيا تابحال به واسطه نوشيدن مشروب در كلينيك يا بيمارستاني بوده ايد؟

اگر شما به هر يك از سوالها جواب ” آری ” داده باشيد، يك اخطار واضح وآشكار وجود دارد كه شما ممكن است يك الكلي باشيد.

اگر شما به دو تا از اين سوالها جواب ” آری ” داده باشيد. احتمالا شما يك الكلي هستيد.

اگر شما به سه تا از اين سوالها جواب “آری” داده باشيد. شما حتما الکلی هستید.

الکلی‌های گمنام انجمنی متشکل از مردان و زنانی است که با بهره‌ گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند.
تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است. در الکلی های گم

نام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع‌گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی‌کند. هدف اصلی ما آن است که هوشیار بمانیم و به دیگر الکلی ها کمک کنیم تا آنها هم به هوشیاری دست یابند.

دیروز…… امروز و فردا
دو روز در هفته وجود دارد که ما نباید نگران آن باشیم. دو روزی که باید عاری از نگرانی و ترس نگه داشته شوند؟ یکی از این روزها دیروز است با تمام اشتباهاتش و غم و غصه هایش، با تمام کاستی ها و خطاهایش، با تمام دردها و محنت هایش، دیروز برای همیشه و تا ابرد از کنترل ما خارج شده است. تمام پولهای دنیا نمی تواند دیروز را برگرداند. ما نمی توانیم حتی یک کاری را که در آن انجام داده ایم خنثی کنیم. ما نمی توانیم حتی یک کلمه را که بیان کرده ایم را پاک کنیم و بزدائیم. دیروز رفته است. یک روز دیگر که ما نباید نگران آن باشیم فرداست. با تمام مشقتها و ناملایمات احتمالی اش، با تمام مسئولیت هایش، با تمام قول وقرارهای بزرگش و عملکرد ضعیف اش، فردا نیز ورای کنترل آنی ماست و خورشید فردا طلوع خواهد کرد یا با تابناکی و درخشندگی و یا از پشت نقاب ابرها اما طلوع خواهد کرد. ما هیچ منافعی سا ضرری از فرد نداریم. زیرا هنوز متولد نشده است. فقط یک روز باقی می ماند: امروز. هر انسانی میتواند فقط در نبرد روز بجنگد آن یک روز مهم زمانی است که شما و من بارهای غصه و مسئولیت آن دو روز بد و ترس آور را به ابدیت بفرستیم. دیروز و فردا که ما تجربه کرده ایم.

این تجربه امروز نیست که انسان را به مرزجنون می کشاند بلکف آن افسوس و تلخی چیزی است که دیروز اتفاق افتاده و یا ترس آنکه فردا ممکن است به همراه بیاورد.

درنتیجه:
بیائید زندگی کنیم. اما فقط برای امروز